Diecéza Žilina Diecéza Žilina

Hlasovať môžete iba za jeden projekt. Ak chcete zahlasovať, kliknite na VIAC INFORMÁCII a potom na tlačítko "HLASOVAŤ".

Ak chcete projekt podporiť, kliknite na VIAC INFORMÁCII a v novootvorenom okne na tlačítko "DAROVAŤ".

Ďakujeme za váš hlas a podporu!

Späť

Kňazské dni a dni pre kňazov seniorov

project_image

9 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Posilnenie farskej pastorácie rodín zdieľaním príkladov dobrej praxe

project_image

81 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Diecézna animátorská škola Žilina

project_image

428 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Kvalitnou žurnalistikou k prehĺbeniu viery

project_image

30 hlasov |
Projekt bol podporený 1 x

Staviame na skale

project_image

403 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Hudobný nástroj (dig. organ) potrebný pre formáciu chrámových hudobníkov

project_image

150 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Mosty charity

project_image

30 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Sklad solidarity

project_image

132 hlasov |
Projekt bol podporený 1 x

Vydanie a prezentácia knihy Dvaja z jedného páru

project_image

6 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Efektívna komunikácia v pastoračnej praxi

project_image

7 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Na blízku rozvedeným

project_image

151 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Katolícka škola dnes? Ak áno, aká?

project_image

206 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Miesto, kde sa tajomstvo Boha spája s tajomstvom dieťaťa

project_image

236 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Aby žiadny katechéta neostal vo svojej službe sám

project_image

176 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Božie slovo - nástroj budovania viery dospelých kresťanov

project_image

36 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Pastoračné doprevádzanie mladých rodín - absolventov Kurzu prípravy na manželstvo v Žilinskej diecéze

project_image

128 hlasov |
Projekt bol podporený 1 x

Internetová aplikácia Duchovné spevy - živé spoločenstvo cirkevných hudobníkov

project_image

177 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Posilnenie kňazskej jednoty a vzťahov v diecéze

project_image

9 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

KOMPAS DOBRÉHO PASTIERA

project_image

101 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Formácia novokňazov

project_image

11 hlasov |
Projekt bol podporený 0 x

Cesta s Bohom po rozpade manželstva

project_image

247 hlasov |
Projekt bol podporený 1 x
; ;
;